Hyödynnätkö ammatiksesi osallistavia kehitystyökaluja, jotka soveltuvat myös tutkimukseen?

Ehdota esitelmää Työelämän tutkimuspäiville 5. - 6.11.2015 Tampereella! Koordinoimme työryhmää Tutkimukselliset kehitysmenettelyt työelämää tukevan johtamisen työkaluina (Teema 6/21).

Odotamme organisaatioiden toiminnan ja työelämän tutkimusta ja kehittämistä yhdistäviä konkreettisia esimerkkitapauksiin perustuvia tutkimuspapereita ja esityksiä, jotka esittelevät esim.

  • organisaation eri toimijoiden ja tasojen yhteistyöhön perustuvia menettelyitä
  • uudenlaisia tutkimustiedon keruu-, käsittely- ja jäsentämistapoja
  • kokeilevaa ja kokemuksellisuuteen perustuvaa kehittämistoimintaa
  • perinteistä johtamista ja strategia-ajattelua rikkovia toimintamalleja

Lähetä esityksestäsi tiivistelmä 31.8.2015 mennessä! Kysy lisää: Taina Lehtiö 040 751 2658 tai taina.lehtio@variantti.fi

Työelämän tutkimuspäivät 2015