Hyvä Työnantaja -palvelun tueksi uusia tutkimus- ja kehityspalveluita

Olemme kehittäneet Hyvä Työnantaja -kyselypalvelua uusilla tutkimus- ja kehityspalveluilla.

Tutkimuspalvelujen tavoitteena on tarjota tehokkuutta tutkimustulosten hyödyntämiseen. Hyvä Työnantaja – Tutkimusanalyysi on palvelu, joka sisältää asiantuntijan laatiman Hyvä Työnantajan tulosraportointiin perustuvan tulosanalyysin ja siitä laaditun tiivistetyn tulosaineiston.

Kehityspalvelujen tavoitteena on saada tutkimustulokset osaksi johdon kehityspäätöksiä. Hyvä Työnantaja – Johdon työpaja on Tutkimusanalyysin tuloksia hyödyntävä johdolle suunnattu kehityspalvelu, jonka tavoitteena on hyödyntää kyselytutkimuksen tuloksia johdon päätöksentekoon.

Tutustu lisää: Hyvä Työnantaja tutkimus- ja kehityspalveluiden esite

Lisätietoja: Taina Lehtiö, gsm: +358 40 751 2658