Hyvä Työnantaja -palvelussa uusi psykososiaalisen riskitason mittaristo

Olemme kehittäneet Hyvä Työnantaja -kyselypalvelua. Voit selvittää palvelun avulla henkilöstön näkemyksiä nyt kolmesta eri näkökulmasta: arvioida kilpailukykyäsi työnantajana, selvittää henkilöstön hyvinvoinnin tilaa ja tutkia psykososiaalista kuormittumista.

Psykososiaalisen riskitason mittaristo tarjoaa työsuojelulle työkalun ajankohtaiseen aiheeseen. Kyselystä saatava Psykososiaalisen riskitason raportti mahdollistaa kuormittumisen seurannan, antaa tukea toiminnan kehittämseen ja toimii apuna psykososiaalisen riskin ehkäisyssä.

Tutustu lisää: Hyvä Työnantaja -kyselypalvelu

Lisätietoja: Taina Lehtiö, gsm: +358 40 751 2658