Kiitos kaikille työryhmään osallistuneille!

Variantti Oy kiittää kaikkia Työelämän tutkimuspäivillä työryhmäämme Tutkimukselliset kehitysmenettelyt työelämää tukevan johtamisen työkaluina osallistuneita! Kaikki esitykset herättivät kiinnostusta. Lisäksi kävimme antoisaa keskustelua perjantain työpajoissa tutkivan kehittämisen ja johtamisen alueilta. Huomioimme vielä tämän vuoden lopussa työpajojen tuloksia tutkimusuutisoinnissamme.