Luotettavat keinotyökalut toimintakyvyn varmistamiseen ja parantamiseen!

Verkostoitunut liiketoiminta vaatii moniulotteista toiminnan nykytilan tuntemusta. Lisäksi osallistaminen luo tutkitusti pohjan muutoksen onnistumiselle. Esimerkiksi Rain (2012) tutkimuksen mukaan osallistavat ryhmämenettelyt parantavat ryhmiin osallistuneiden ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja.

Viisi tärkeää tavoitetta kuntoon kerralla TaL-Visual® - menettelytavan tuella:

  • monipuolinen nykytilatieto toiminnasta auttaa tunnistamaan tärkeimmät kehityskohteet
  • osallistaminen kehittämiseen ja muutokseen parantaa muutosvalmiutta organisaatiossa
  • henkilöstön parantuneet taidot hahmottaa toimintaa parantaa toiminnan sujumista
  • henkilöstön taidot ratkaista esille tulevia ongelmia kasvavat
  • henkilöstön taidot tehdä yhteistyötä paranevat.

Toimintaa rapautuu, jos sitä ei kehitetä muuttuvissa tilanteissa. Varmista toimintakyky nyt, että pääsette huomenna etujoukoissa liikkeelle.

TaL-Visual® - ryhmämenettelyt Häiriöanalyysi ja Prosessianalyysi: http://www.variantti.fi/fi/tal-visual

TaL-Visual® - lisenssikoulutukset asiantuntijoille: http://www.variantti.fi/fi/koulutukset

sharp