Suomalaisten työikäisten yhteistyötaidot vaativat kehittämistä

Suomi osallistui laajaan työikäisten aikuisten taitoja selvittävään kansainväliseen OECD:n tutkimukseen, "The Survey of Adult Skills" (PIAAC), vuosina 2008 – 2013. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 24 maata, joista 17 oli EU-maita. (Lähde: Weijola, Työpoliittinen aikakauskirja 1/2014.)

Tuloksissa Suomi oli osaamistason kärkiryhmässä lukutaidossa, numerotaidossa ja ongelmanratkaisutaidoissa mitattuina, mutta suomalaisten taitojen hajonta oli osallistujamaiden suurimpia. Esimerkiksi ikäryhmittäin tarkastellen tietotekniikkaa soveltavassa ongelmanratkaisutaidossa erot ikääntyneen ja nuoremman ryhmän välillä olivat merkittävät. Kysymyksiä herättävää oli myös nuorimman (16 – 19 vuotta) väestön osan heikko menestys kaikilla tutkimuksen osa-alueilla vanhempiin ikäryhmiin nähden.

Geneeristen työtaitojen alueella Suomessa ollaan lähellä kansainvälistä keskiarvoa, ja kyseisellä alueella omaan työhön vaikuttamisessa neljän kärkimaan joukossa. Sen sijaan nykypäivän verkostoituneen työelämän vaatimusten ja Suomen kilpailukyvyn näkökulmista on merkittävää, että yhteistyö työtovereiden kanssa oli tasoltaan OECD-maiden keskiarvon alapuolella. Suomalaisilla työpaikoilla on aihetta kiinnittää huomio yhteistoiminnan parempaan hallintaan, joka on merkittävä kilpailukykytekijä.

Variantin yhteistoiminnan kehittämistä tukevat TaL-Visual® - Häiriöanalyysi ja TaL-Visual®- Prosessianalyysi ryhmätyökalut on kehitetty parantamaan yhteistoiminnan hallintaa tavalla, jossa yhdistyvät organisaation eri jäsenten tietotaidon muokkaaminen kokonaisuudeksi, organisaation oman nykytilatuntemuksen parantaminen, ja myös yhteistoiminnan taitojen kehittyminen käytännönläheisesti osallistavalla ryhmätyötavalla.

Tutustu lisää: http://www.variantti.fi/fi/sbm-lisenssipalvelut/tal-visual

Edellä esitetyt tutkimustulokset tiedoksenne ja alkukevään saatteeksi. Hyvää pääsiäisaikaa!

sharp