Tukipalvelujärjestelmän nykytilaa ja kehittämistä selvittävä raportti on nyt ladattavissa

Variantti Oy:n laatima ja kustantama raportti Hyvinvointipolun toimijaverkoston nykytila ja toimintamallit – Case: Neurologisia häiriöitä omaavien lasten ja nuorten perheet on nyt ladattavissa SBM-Tietopalvelujen ilmaisjakelussa (linkki raportin nimen takana).

Raportti liittyy Variantilta vuonna 2012 tilattuun EAKR-rahoitteiseen toimeksiantoon, jossa tutkittiin neurologisia häiriöitä omaavien lasten ja nuorten perheiden hyvinvointipolun toteutumista sekä polun toimijaorganisaatioiden että länsiuusimaalaisten perheiden näkökulmista. Tutkimukseen osallistui sekä perheiden että organisaatioiden edustajia läpi koko projektin. Tarkoituksena oli kartoittaa toiminnan nykytila ja löytää merkittävimmät kehityskohteet. Lisäksi tavoitteena oli luoda perheiden ja organisaatioiden edustajien kanssa yhteistyössä kehitysehdotuksia hyvinvointipolun saumattomuuden parantamiseksi.

Kohderyhmänä ovat perheet, joiden lapsella tai nuorella on autismin kirjoon, tarkkaavaisuuden vaikeuksiin (ADHD/ADD), touretten oireyhtymään, pakko-oireisiin häiriöihin (OCD), kielellisiin erityisvaikeuksiin ja/tai oppimisvaikeuksiin liittyviä erityispiirteitä.

Raportin on laatinut Variantin toimitusjohtaja Taina Lehtiö.
 

sharp