Variantin SosMet-palvelut laajenivat

SosMet–palvelut keskittyvät SosMet–Menetelmäkehittämisen alueella sosiaalisen toiminnan tukimenettelyiden kehittämiseen. Kehitämme TaL-Visual® - Valmennusmenettelyitä sekä ryhmille että yksilövalmennukseen. Keskitymme erityisesti ammatillisten opintojen ja työelämän valmennusmenettelyihin nuorille ja aikuisille.

Kysynnän lisääntyessä laajensimme palvelutarjontaamme valmennuksen ja työyhteisöpalveluiden alueilla:

SosMet–Valmennuspalvelut tarjoavat erityispedagogista ja neuropsykiatrista opintojen ja työelämän tukea

SosMet–Työyhteisöpalvelut tarjoavat työyhteisön yhteistyöongelmien selvittämiseen tukea ja henkilötason sopeutumisvaikeuksiin ohjausta

Vahvuutemme on monipuolinen erilaisten työympäristöjen tuntemus liitettynä yksilöiden ja ryhmien toiminnan haasteiden hallintaan.

Lue lisää: http://www.variantti.fi/fi/sosmet-palvelut

Lisätietoja:
Taina Lehtiö, gsm +358 40 751 2658 tai
Pekka Simanainen, gsm +358 50 525 1117