Variantti esillä HR-viestissä

HR viesti – henkilöstöosaamisen ammattilehti 3/2013 ilmestyi viikolla 34. Lehdessä julkaistu Variantin artikkeli on näkyvillä oheisen linkin kautta:

http://www.hrviesti.fi/magazine/734/index.html?p=60&q=60

sharp