Variantti mukana Työelämän tutkimuspäivillä 2015

Variantti Oy on valittu työryhmäkoordinaattoriksi Työelämän tutkimuspäivät 2015 -tapahtumaan 5. - 6.11.2015 Tampereella.

Variantin Taina Lehtiö ja Helsingin yliopiston tohtoriopiskelija Päivi Ristimäki vetävät työryhmää "Tutkimukselliset kehitysmenettelyt työelämää tukevan johtamisen työkaluina" (Teema 6: Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen ja kehittämismenetelmät).

Lisätietoa: Taina Lehtiö, gsm 040 751 2658 ja linkin kautta

http://www.uta.fi/yky/tutkimus/konferenssit/tyoelamantutkimuspaivat/tyoryhmat/

sharp