Variantti Työelämän tutkimuspäivillä 2015

Variantin Taina Lehtiö luennoi Tampereella 5.11.2015 Työelämän tutkimuspäivillä aiheesta Osallistava palveluiden kehittäminen TaL-Visual® - Häiriöanalyysi -menettelyllä.

Lehtiö toimii Työelämän tutkimuspäivillä 5. – 6.11.2015 toisena työryhmäkoordinaattorina työryhmässä Tutkimukselliset kehitysmenettelyt työelämää tukevan johtamisen työkaluna. Työryhmässä esitellään kiinnostavia uusia johtamista ja kehittämistä tukevia menettelytapoja. Muita luennoitsijoita ja työryhmäläisiä ovat  Anu Järvensivu Työterveyslaitokselta, ja Hannele Kerosuo, Sami Paavola ja Päivi Ristimäki Helsingin yliopiston Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksiköstä.

Lisätietoja: Taina Lehtiö, gsm 040 751 2658

Katso lisää työryhmän esitteestä

Työelämän tutkimuspäivien web-sivulta