Yhteistyön aloitus Valtion koulukotien kanssa

Variantti Oy on aloittanut kehitysyhteistyön Valtion koulukotien koulujen ja Mindcom Oy:n kanssa. Kehitysyhteistyön tavoitteena on kehittää kouluarkea kuvaavia sähköisiä päiväkirjamerkintöjä hyödyntävä raportointityökalu oppimisen tukeen. Työkalun tavoitteena on tuoda uusilla tavoilla näkyväksi hitaasti etenevät kehityksen suunnat, joita on vaikeampi havaita kouluarjessa.

Variantti toimii projektin menetelmäasiantuntijana, Mindcom vastaa ohjelmistokehittämisestä ja Valtion koulukotien henkilöstö osallistuu kehitystyöhön kouluarjen ja oppimisen asiantuntijana.

Ohessa TIEDOTE

Lisätietoja Variantista:

Taina Piispa, toimitusjohtaja, gsm 040 751 2658

sharp