Menetelmäpalvelut

Variantin menetelmäasiantuntemus perustuu 20 vuoden monipuoliseen kokemukseen, joka on karttunut sekä tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen että kuntoutuksen toimialoilla. Variantilla on vahvaa osaamista ihmisten yhteistoiminnan ja yhteistyötaitojen tukemiseen työelämässä. Erityisesti neuropsykiatriset ja mielenterveyden kysymykset ovat erikoisalaamme kuntoutuksen ja valmennuksen sektorilla. Lisäksi Variantilla on myös taustaa teknisten kokonaisuuksien tutkimukseen liittyvän tietodatan luokitusmallien kehittämisessä.

Kehitämme asiakkaidemme ja ohjelmistokumppanimme - Mindcom Oy - kanssa yhteistyössä sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tietoa hyödyntäviä menetelmiä.

  Tutkimus-, kehitys- ja tukimenettelyt

  • organisaatioille ja verkostoille
  • kuntoutukseen ja valmennukseen
  • kommunikaatioon ja oppimisen tukeen
  • tutkimuskohdetta mallintavan tietodatan jäsentämiseen

  Kokonaisvaltaiset organisaatioita, verkostoja ja henkilöä tukevat menetelmämme sisältävät:

  • Ihmisten monikanavaista oppimista tukevan ja prosessimaisesti etenevän työskentelymetodin
  • visualisointia hyödyntävän tiedon luomisen ja jäsentelyn toimintamallin
  • tiedon luomista, käsittelyä, jäsentämistä ja hyödyntämistä tukevan ohjelmistotyökalun.

  Vaihtoehtoisia lähestymistapoja

  • Yksilötason kyselytyökalupohjaiset ja tilastollista tietoa visualisoivat ja jäsentävät menettelyt
  • Asiakkaan tietokantoja hyödyntävät tutkimuksen, kehittämisen ja oppisen tuen tukityökalut (mm. big data, tekoäly, ohjelmistorobotiikka)
  • Puolistrukturoitua laadullista tietoa hyödyntävät ja jäsentävät visualisoivat ryhmätyökalut
  • Yksilö- ja tyhmämuotoista työskentelyä hyödyntävät menettelyt, joita tuetaan ohjelmistoteknologialla

  Referenssejä

  Tarkastelemme jatkuvasti uusia kehitysaihioita yhteistyössä Mindcom Oy:n kanssa. Esimerkkejä yhteiskehittämisestämme:

  • HeiHellin-vuorovaikutuksen -verkkopalvelu
  • kOppi-palvelu: mm. Primus –kouluhallintojärjestelmän Wilma-tuntimerkintöjä hyödyntävä oppimisen tuen raportointityökalu, yhteistyössä Valtion koulukotien kanssa
  • Hyvä Työnantaja –palvelu, yhteistyössä Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen kanssa
  • TaL-Visual® – Häiriöanalyysi organisaatioiden sisäisen ja välisen toiminnan nykytilan ja kehityskohteiden kartoitukseen
  • SBM-Palvelualusta
  • SBM-Tietopalvelut-alusta
  • Muutoksen sietotesti yrityksille
  • Asiakaskohtaisia Drupal-työkalua hyödyntäviä verkkotyökaluja eri asiakkaille

  Kysy lisää Menetelmäpalveluiden myynnistä:

  Sähköpostilla: myynti [at] variantti.fi
  Taina Piispa, gsm: +358 40 751 2658

  sharp