Menetelmäpalvelut

Variantin menetelmäasiantuntemus perustuu 20 vuoden monipuoliseen kokemukseen, joka on karttunut sekä tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen että kuntoutuksen toimialoilla. Variantilla on vahvaa osaamista ihmisten yhteistoiminnan ja yhteistyötaitojen tukemiseen työelämässä. Erityisesti neurokehitykselliset ja mielenterveyden kysymykset ovat erikoisalaamme kuntoutuksen ja valmennuksen sektorilla.

Kehitämme asiakkaidemme ja ohjelmistokumppanimme - Mindcom Oy - kanssa yhteistyössä sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tietoa hyödyntäviä menetelmiä.

Kokonaisvaltaiset menetelmämme sisältävät:

 • Ihmisten monikanavaista oppimista tukevan ja prosessimaisesti etenevän työskentelymetodin
 • visualisointia hyödyntävän tiedon luomisen ja jäsentelyn toimintamallin
 • tiedon luomista, käsittelyä ja hyödyntämistä tukevan ohjelmistotyökalun.

Tutkimus- ja kehitysmenettelyt

 • organisaatioille ja verkostoille
 • kuntoutukseen ja valmennukseen

Vaihtoehtoisia lähestymistapoja

 • Yksilötason kyselytyökalupohjaiset ja tilastollista tietoa visualisoivat ja jäsentävät menettelyt
 • Asiakkaan tietokantoja hyödyntävät tutkimuksen, kehittämisen ja oppisen tuen tukityökalut (mm. big data, tekoäly, ohjelmistorobotiikka)
 • Puolistrukturoitua laadullista tietoa hyödyntävät ja jäsentävät visualisoivat ryhmätyökalut
 • Yksilö- ja tyhmämuotoista työskentelyä hyödyntävät menettelyt, joita tuetaan ohjelmistoteknologialla

Referenssejä

Tarkastelemme jatkuvasti uusia kehitysaihioita yhteistyössä Mindcom Oy:n kanssa. Esimerkkejä yhteiskehittämisestämme:

 • Primus –kouluhallintojärjestelmän Wilma-tuntimerkintöjä hyödyntävä oppimisen tuen raportointityökalu, yhteistyössä Valtion koulukotien kanssa
 • Hyvä Työnantaja –palvelu, yhteistyössä Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen kanssa
 • TaL-Visual® – Häiriöanalyysi organisaatioiden sisäisen ja välisen toiminnan nykytilan ja kehityskohteiden kartoitukseen
 • SBM-Palvelualusta
 • SBM-Tietopalvelut-alusta
 • Muutoksen sietotesti yrityksille
 • Asiakaskohtaisia Drupal-työkalua hyödyntäviä verkkotyökaluja eri asiakkaille

Kysy lisää Menetelmäpalveluiden myynnistä:

Sähköpostilla: myynti [at] variantti.fi
Taina Piispa, gsm: +358 40 751 2658

sharp