NepsyValkku –valmennussuunnittelun tuki

NepsyValkku– valmennussuunnittelun tuki on ratkaisukeskeiseen neuropsykiatriseen valmennukseen ja kuntoutukseen suunnattu suunnittelutyökalu ammattilaisille. Työkalun sisältämä menettely tukee valmennettavan ja valmentajan välisen yhteistyön aloittamista ja valmennuksen suuntaamista tärkeimpiin aiheisiin.  Työkalun tuoma tuki on kaksisuuntainen:

  • Valmennettavalle aiheiden käsitteellistämisen ja strukturoinnin tuki, ja oppimisprosessia ohjaava jäsentynyt työtapa.
  • Ammattilaiselle oman osaamisen arvioinnin, valmennustyön suunnittelun ja oman roolin rajaamisen tuki.

Valmennettavan ongelmien sijaan huomio kohdistetaan tukea vaativiin arjen osa-alueisiin. Keskeistä on tärkeysjärjestyksien jäsentäminen. Menettelyn etenemis- ja työtapa edistää oppimisprosessia ja ohjaa ratkaisukeskeisyyteen.

Työkalu toimii tavoitteellisen keskustelun ohjaajana, luo mahdollisuuden tutustumiseen, auttaa löytämään toimivan yhteistyö- ja keskustelutavan valmennustehtäville ja luo yhteistä ymmärrystä asiasisällöistä. Samalla valmennettava tutustuu omaan asiaansa uudesta näkökulmasta.
 

Kysy lisää SosMet–palveluista:
Sähköpostilla: myynti [at] variantti.fi
Taina Piispa, gsm +358 40 751 2658

sharp