Sopimusehdot

SBM - Tietopalvelut on Variantti Oy:n ylläpitämä markkinapaikka, jossa hyödykkeiden myyjänä on Variantti Oy, Lohja (Y-tunnus 2375591-6)

Sopimusehtoja sovelletaan Variantti Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Variantti Oy myy hyödykkeitä vain Suomen lain mukaan oikeuskelpoisille luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille.

 

Variantti Oy pidättää oikeuden muuttaa sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Variantti Oy:n tällä kotisivulla. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty.

 

Variantti ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Variantti Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Variantti Oy ei kohtuudella voi voittaa. Variantti Oy on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

 

Variantin asiakkaat:

Variantti Oy myy hyödykkeitä sekä täysi-ikäiselle yksityishenkilölle (Kuluttajat) että yritys- ja julkishallinto- ja yhteisöasiakkaille (Yritysasiakas), jotka hankkivat hyödykkeet ammatilliseen käyttöön. Lisäksi Variantti Oy myy hyödykkeitä julkisille tutkimus- ja oppilaitoksille (Laitosasiakas), jotka hankkivat hyödykkeitä julkisen tieteellisen tutkimuksen käyttöön ja/tai Suomen opetushallinnon määrittelemän opetussuunnitelman mukaan tapahtuvaan opetuskäyttöön.

Variantin ja asiakkaan välisessä kauppasuhteessa noudatetaan seuraavia sopimusehtoja: Yleiset Sopimusehdot.

Siirry SBM-Tietopalveluiden ilmaiseen artikkelitietokantaan tästä

 

Tutustu myös käyttöehtoihin!

Kysy lisää SBM-palvelujen myynnistä:
Sähköpostilla: myynti [at] variantti.fi
Taina Piispa, gsm: +358 40 751 2658