SosMet - Työyhteisöpalvelut

SosMet-Työyhteisöpalvelut keskittyy vaikeuksia purkavaan ratkaisukeskeiseen tukeen, valmennukseen ja työnohjaukseen. Erityisosaamistamme ovat henkilötason suoriutumisvaikeuksien kartoitus ja uraohjaus. Variantilla on vahvaa osaamista neuropsykiatriaan ja mielen vaikeuksiin liittyen. Vahvuutemme on myös useiden eri toimialojen työympäristöjen ja hierarkiatasojen työtehtävien tuntemus.

Valmennuksen ja työnohjauksen lisäksi erikoistumisalueemme on työyhteisön yhteistyövaikeuksien selvittäminen ja sovittelu. Lähestymme työyhteisön ristiriitojen ratkaisua kokonaisvaltaisesti organisaation käytännön toiminnassa ilmenevät haasteet huomioiden.

Palveluitamme ovat

  • Johdon, yrittäjien ja vaativan tason asiantuntijoiden työnohjaus ja uravalmennus
  • Johdon ja esimiesten konsultaatiot henkilöstön oppimis- ja sopeutumisvaikeuksissa
  • Konsultaatiopalvelut julkisen sektorin ammattilaisille (mm. sotesi-palvelut ja työvoimapalvelut)
  • Ykisilötason oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien kartoitukset, työnohjaus ja uraohjaus
  • Ryhmätason työnohjaus
  • Työyhteisön yhteistyövaikeuksien selvittäminen ja sovittelu
  • TaL-Visual® - Työelämän Coaching: tehokas lyhytvalmennus tilannekartoitukseen ja suunnan valintaan.
  • TaL-Visual® - ryhmämenettelyt: tehokkaat työkalut yhteistoiminnan kehittämiseen. Soveltuvat myös organisaatioiden välisen yhteistoiminnan tukeen.
  • Erityispedagogiset palvelut uraohjauksen tukena

Tarjoamme palvelutoimeksiannot asiakkaan kanssa yhteistyössä kartoittaen ja rajaten. Toimeksiannoista laaditaan osapuolten kesken sopimus, jossa sovitaan myös luottamuksellisuuteen ja salassapitoon liittyvät kysymyset. Variantti Oy ei voi tehdä Valviran valvonnan alle kuuluvia kliinisiä tutkimuksia tai antaa virallisia lausuntoja. Palvelumme ovat arvonlisäverollisia (24 %).

Kysy lisää SosMet–palveluista:
Sähköpostilla: myynti [at] variantti.fi
Taina Piispa, gsm: +358 40 751 2658

sharp